Görme Engelliler
T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
ANKARA / ÇANKAYA - Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Sakine KAYA - Müdür

Okul Müdürümüz Sakine KAYA, Yozgat’ın Sarıkaya İlçesinde doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Yozgat Sarıkaya’da tamamlamıştır. 2000 yılında Atatürk Üniversitesi K.K.Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünü bitirmiştir. Aynı yıl Sarıkaya’da göreve başlamıştır. Yozgat, Kayseri, Muş ve Ankara’da öğretmen ve yönetici olarak görev yapmıştır. 2009 yılında Anadolu Lisesi öğretmen seçme sınavını kazanarak Kayseri Hürriyet ve Teknik Anadolu Lisesinde göreve başlamıştır. 2010 Yılında Bakanlık Müfettişliği yazılı ve mülakat sınavını kazanmıştır. 2013 yılında müdür yardımcılığı sınavını kazanarak Çankaya Cumhuriyet Anaokulu’nda göreve başlamıştır. Ankara Üniversitesi’nde Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi alanında Yüksek Lisans yapmıştır. Şimdiye kadar dört makale çalışması vardır. Meslek hayatında birçok alanda çeşitli ödüller almıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açtığı birçok eğitim, kurs ve seminerlere katılmıştır. Mahkemelerde çocuk istismarı ile ilgili bilirkişilik yapmıştır.

      Okul adına iki AB proje çalışmasını yürütmektedir. Eğitim, akademik çalışmalar, İngilizce, tiyatro, sinema ilgi alanları arasındadır.  

      2014 yılında Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü olarak atanmış, halen görevine devam etmektedir. Evli ve 2 kız çocuğu annesidir.

Eğitimi :

Lisans                         :1996-2000 Atatürk Üniversitesi K.K.Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü

 

Yüksek Lisans          :2012-2014 Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bölümü

 

Yüksek Lisans Tezi  :Resmi Devlet Okullarındaki Öğrencilerin Rehberlik Servislerine Başvurma Nedenleri ve Verilen Hizmetin Etkililik Düzeyinin Araştırılması (Ankara Ilı Örneği)

Yayınlar (Makale)   

 Resmi İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığa İlişkin Görüşleri (Elazığ İli Örneği).

 İlköğretim I. ve II. Kademe Öğrencilerinin Okulları Hakkındaki Düşünceleri

 İşbirlikli Sorun Çözme Yöntemiyle Okulda Çocuk Oyun Alanlarının Olmaması Sorununun Tespiti ve Çözümü .

Devlet Okullarındaki Öğrencilerin Rehberlik Servislerine Başvurma Nedenleri ile Verilen Hizmetin Etkililik Düzeyinin Cinsiyet ve İlçe Değişkeni Açısından Araştırılması

 

Çalıştığı Kurumlar:

 2000- 2009                 :Sarıkaya Barbaros İlköğretim Okulu- Rehber Öğretmen

 2009 -2010                 :Kayseri Huriye Eren İlköğretim Okulu, Anadolu Hürriyet Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi- Rehber Öğretmen

 2010- 2011                 :Muş MEV Fatih İlköğretim Okulu- Rehber Öğretmen

 2011 -2013                 :Çankaya Özyurt İlköğretim Okulu- Rehber Öğretmen

 2013- 2014                 :Çankaya Cumhuriyet Anaokulu-Müdür Yardımcısı ve Müdür Vekili

 2014-…….                :Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü

 Aldığı Seminer ve Kurslar:

 İngilizce (A1) Kursu                                                     7-19 Aile Eğitimi kursu

 Temel Yetenekler Testi 9-11 Kursu                                  İzci Liderliği Kursu

 Temel Yetenekler Testi 6-8 Kursu                                    Madde Bağımlılığı Semineri

 Bilgisayar ve Internet Kullanım Kursu                            Bilgisayar Kullanım Kursu

 Temel Kabiliyetler Testi 7-11 Kursu                                Stratejik Planlama Kursu

 Formatör Rehber Öğretmen Yetiştirme Kursu                   Toplam Kalite ve Yönetim Kursu

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları-                             Sağlıklı Beslenme Kursu

Sınıf Rehberlik Programı Uygulamaları Semineri              Haydi Kızlar Okula Projesi Kursu

 Psikososyal Müdahale Hizmetleri Semineri                          ÇİM (Çocuk İstismarı) Semineri

Satranç Antrenörlük Kursu