Görme Engelliler
T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
ANKARA / ÇANKAYA - Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Okul Aile Birliği Amaç ve Görevleri

 Okul-Aile Birliğimiz,öğrencilerimizi, Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri ile Atatürk İnkılâp ve İlkeleri doğrultusunda yetiştirmek üzere okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve ailelerle iş birliği yapmayı,

- Okulun amaçlarının gerçekleştirilmesine, stratejik gelişimine, fırsat eşitliğine imkân vermeyi ve bu amaç doğrultusunda velilerle iş birliği yapmayı,

- Okulda uyulması gereken kurallar hakkında velileri bilgilendirmek ve onlarla iş birliği yaparak, zararlı alışkanlık ve eğilimlerin önlenmesi için okul yönetimine yardımcı olmayı,

- Millî bayramlar, anma, kutlama günleri, belirli gün ve haftalar ile tören ve toplantıların düzenlenmesine destekte  bulunmayı,

- Öğrencilere sağlık ve temizlik alışkanlıkları kazandırmada okul yönetimince alınacak ortak tedbirleri desteklemeyi,

- Ailede, okulda ve çevrede, öğrencilerle diğer çocukların iyi alışkanlıklar kazanmalarını, iyi birer vatandaş olmalarını sağlayıcı tedbirler alınmasında okul yönetimine yardımcı olmayı,

- Okulda düzenlenecek Sosyal, kültürel etkinlikler, kampanyalar, kurs ve sınavlar, seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, kermes ve benzeri etkinliklerde okul yönetimi ile iş birliği yapmayı,

- Bölgesinde ve İl’inde Eğitim-öğretimle ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmayı,

- Eğitim-öğretimi geliştirmek amacıyla çalışma komisyonları oluşturmayı, var olan komisyonlara katılmayı,

- Eğitim-öğretimi geliştirici diğer etkinliklere katkı sağlamayı amaç ve görev  olarak üstlenmiştir.

Yayın: 2014-12-23 - Güncelleme: 2014-12-23 11:15:11 - Görüntülenme: 369